Boerderizoektocht

Wat we zoeken:


Juliane zou graag bessen willen telen (in de beginfase op 3000-5000 m2). Het idee is om een groot deel door zelfplukkers te laten oogsten en de overgebleven bessen zelf te plukken en tot vruchtenspreads, sappen, ijs, enz. te verwerken. Afzet is ook goed denkbaar in groentetassen, csa-achtige constructies, boerderijwinkels, etc. Erg blij wordt ik natuurlijk van al bestaande bessenstruiken en/of fruitbomen die ik mag oogsten en onderhouden. Ik heb ook een grote liefde voor bloemen en zou ook graag initiatief nemen om een bloementuin op te zetten.

Ik kan me goed voorstellen om in het beginstadium (de bessenstruiken moeten eerst groeien) en later afhankelijk van de pieken in de fruitteelt in een mogelijk bestaande boerderijwinkel of tuinderij mee te werken of administratieve taken over te nemen.

Het zelfoogstconcept werkt goed in toeristische gebieden of bij bedrijven met een gevestigde klantenkring of in streken met hoge bevolkingsdichtheid.

De aanwezigheid van een bestaande verwerkingsruimte zou perfect zijn. Wonen op het bedrijf waar we werken is ons ideaal.

Het is voor ons heel belangrijk dat we onze landbouwactiviteiten voor lange termijn kunnen opbouwen en/of voortzetten. Ons ideaal zou zijn dat de boerderij en het bijbehorende land eigendom van een stichting of non-profitorganisatie is, zodat gegarandeerd kan worden dat het land duurzaam (biologisch-dynamisch of biologisch) door toekomstige generaties kan worden beheerd. (Gedeeltelijk) eigendom, huur of pacht is ook denkbaar.

We willen wortels schieten en aankomen. Samenwerking is belangrijk voor ons, evenals economische zelfstandigheid. We willen de bodem opbouwen en een divers ecosysteem creëren en verzorgen. We hebben een achtergrond in Milieukunde (Juliane) en Bodemkunde (Joris) en een landbouwopleiding (Juliane). Op dit moment hebben we 8 bijenvolken en een kleine zelfstandige tuin, waar we groenten en wat bessen verbouwen. In de afgelopen jaren hebben we cursussen gevolgd in bd-bijenteelt, ijsbereiding en het ontwerpen en aanleggen van voedselbossen.

We zijn op zoek naar een boederijgemeenschap waar ook andere kinderen wonen; het samen spelen en gedeelde oppassen zou mooi zijn. Een vrije school, democratische schoon of Jena-plan school in de buurt zou ook fantastisch zijn.

Wie we zijn :

Juliane: Opgegroeid ben ik in Chemnittz, in het oosten van Duitsland. In 2006 ben ik voor een Erasmus uitwisselingsprogramma naar Nederland/Wageningen gekomen. Ik heb aardrijkskunde, landbouw en milieukunde in Berlijn en milieuwetenschappen in Wageningen gestudeerd. Tijdens mijn korte academische loopbaan werd ik me er steeds bewuster van dat een leven – meestal voor het computerscherm – mij niet gelukkig maakt. Ik wou de praktische landbouw in: met mijn ‘handen in de aarde’ wilde ik gezonde producten met levenskracht telen en verwerken. Om een basis te hebben, heb ik de biologisch-dynamische deeltijdopleiding aan de Warmonderhof gedaan. Ik heb stage gelopen bij verschillende groentebedrijven, een kleinfruitbedrijf en een geitenboerderij.
Na mijn afstuderen aan de Warmonderhof zijn Joris en ik het project “Future Farmers in the Spotlight” gestart. Doel van het project was om inspiratieve films over jonge boeren in Europa te maken die ondanks de meestal moeilijke startomstandigheden in de landbouw erin geslaagd zijn een boerenbedrijf op te zetten dat economisch, ecologisch en sociaal duurzaam is. 13 korte films staan online op future-farmers.net. Dit project weerspiegelt ook onze eigen zoektocht, hoop en moeilijkheden.
Sinds mijn studie aan de Warmonderhof heb ik in de
natuurvoedingswinkel in Wageningen gewerkt en was o.a. verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de duurzamheidsstrategie en voor inkoop, verkoop en geven van advies.
Om meer kennis op te doen over de teelt van bessen, heb ik regelmatig contact met Elze-Lia Visser en Harald Oltheten. Ik ben van het kleine en fijne werk, ik heb oog voor detail en werk nauwkeurig en doelgericht. Ik werk gepassioneerd in de natuur en met de natuur.

Joris: Joris is opgegroeid in Zwolle. Hij studeerde bodemkunde aan de Wageningen Universiteit. Na het afronden van zijn studie werkte hij voor Soil & More International als adviseur duurzaam bodembeheer en composteren. Sinds “Future Farmer in the Spotlight” is hij zelfstandig filmmaker met doel de landbouwsector verder te verduurzamen. Zijn film Bodemboeren is een groot succes en heeft internationaal verschillende prijzen gewonnen. Joris werkt onder andere samen met ministeries, agrarische scholen en onderzoeksinstituten.
Joris heeft een grote interesse in duurzame agroforestry-systemen en zou graag -als de gelegenheid zich voordoet – een voedselbos aanlegen. Joris heeft in het verleden met plezier koeien gemolken en kan zich zeer goed voorstellen dat hij op een melkveebedrijf meewerkt. Joris wil graag 2 dagen per week betrokken zijn bij praktische landbouwactiviteiten maar wil ook zijn eigen projecten blijven voortzetten. Joris is ondernemer met hart en ziel. Hij kan inspireren en heeft een onverwoestbaar optimisme.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s